web2 logo

Teksten omzetten met pandoc

De commandline tool Pandoc is beschikbaar op zowel Windows, Apple als Linux. Je kan het gebruiken om teksten van het ene formaat om te zetten naar een ander formaat.
Enkele voorbeelden:

Van markdown naar pdf:
pandoc bron.md -o test.pdf

Van markdown naar ePub:
pandoc bron.md -o test.epub

Van markdown naar complete HTML pagina:
pandoc bron.md -o test.html -s
De optie -s zorgt ervoor dat de uitvoer geen HTML snippet is, maar een complete pagina met Head en Body.

Een ePub maken

Een ePub maken van een verzameling 'hoofdstukken' in afzonderlijke bestanden kan ook:
pandoc -o mijnboek.epub titel.txt \ eerste-hoofdstuk.md \ tweede-hoofstuk.md \ derde-hoofdstuk.md \ vierde-hoofdstuk.md
Plaatjes worden automatisch opgenomen in de ePub:
![beschrijving-van-plaatje](images/plaatje.jpg)

Je kan ook metadata toevoegen:
--- title: - type: main text: Mijn boek - type: subtitle text: Gemaakt om te lezen creator: - role: author text: Ikke - role: editor text: Iemand anders publisher: Uitgeverij X ...
Uitgebreidere info staat op de website van Pandoc

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ home ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.