web2 logo

Strings

Een string is een object in javascript die letters, cijfers, leestekens en spaties kan bevatten. Een string is een object en heeft eigenschappen en methoden. Ieder karakter in een string heeft een indexnummer. Net zoals bij arrays begint het tellen bij nul. Het eerste karakter in een string heeft index nul. Strings kan je 'optellen' met een plus-teken ('woorden' + ' ' + 'daden').

String eigenschappen

Een voorbeeld van een string eigenschap is length. Hiermee wordt het aantal karakters in de string aangegeven:
var woorden = 'dit zijn woorden'; var aantalkarakters = woorden.length;

String methoden

Een aantal methoden voor strings, als een string als parameter wordt gebruikt, dan staat deze altijd tussen aanhalingstekens:
charAt() als parameter een indexnummer geven, dan krijg je het karakter op die positie terug (index start met nul).
indexOf() als parameter een karakter of meerdere karakters geven (tussen aanhalingstekens), dan krijg je het indexnummer van waar deze karakters het eerst voorkomen in de string. Als het gezochte niet voorkomt in de string, dan krijg je -1 terug.
lastIndexOf() als parameter een karakter of meerdere karakters geven (tussen aanhalingstekens), dan krijg je het indexnummer van waar deze karakters het laatst voorkomen in de string. Als het gezochte niet voorkomt in de string, dan krijg je -1 terug.
replace() als zoeken en vervangen in een tekstverwerker of editor, de eerste parameter is datgene wat vervangen moet worden, de tweede is datgene waardoor het vervangen moet worden.
split() dit splitst een string in een array van strings, de parameter bepaalt op welk karakter de string gesplitst moet worden.
subString() dit geeft een gedeelte van de oorspronkelijke string terug, de eerst parameter is het vanaf karakter en de tweede het tot karakter (dus niet tot en met).
toLowerCase() dit zet de hele string om naar kleine letters.
toUpperCase() dit zet de hele string om naar hoofdletters.
trim() dit verwijdert spaties aan het begin en einde van een string.

Controleren of een string een bepaalde substring bevat

Om te controleren of een string een bepaalde substring bevat, kan je includes() gebruiken:
var str = "We hebben kaas, worst en eieren."; var n = str.includes("kaas");
De variabele n zal nu true zijn. Indien er geen kaas zou zijn, zou deze false zijn.
De includes() methode is hoofdlettergevoelig.

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ javascript ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.