web2 logo

Artikel Links Notities

Kerio Control VPN Client voor Linux installeren

Kerio Control VPN Client is een hulpmiddel om verbinding te maken met een VPN netwerk dat Kerio Control gebruikt.

Download

De download voor Debian, Ubuntu en daarvan afgeleide Linux distributies is te vinden op: download.kerio.com/dwn/kerio-control-vpnclient-linux-amd64.deb

Afhankelijkheden

Andere pakketten die nodig zijn: debconf en openssl, als deze nog niet geinstalleerd zijn, dan kan dat met: sudo apt-get install debconf openssl

Installatie

Het installeren van de Kerio Control VPN client kan met: sudo dpkg -i kerio-control-vpnclient-###-linux-amd64.deb De hekjes: ### moet je vervangen door het versienummer die je ziet in de naam van je download.

Configuratie

Tijdens de installatie wordt een configurator gestart waarmee je een VPN verbinding kan instellen. Als je een andere VPN verbinding wilt, of je wil de VPN verbindingsgegevens aanpassen, dan moet je de configuratie opnieuw starten: sudo dpkg-reconfigure kerio-control-vpnclient De configurator vraagt om de naam van de server. Please enter host name of your Kerio VPN server: vpnportal.web2.nl (deze bestaat niet, is slechts een voorbeeld) De certificate fingerprint van de server wordt opgevraagd. Automatically detect fingerprint from the Kerio VPN server. Fingerprint detection may take several minutes. Autodetect fingerprint? (ja/nee) ja (hier ja intypen en het ophalen van de fingerprint gaat automatisch) Please check if the automatically detected fingerprint is correct. Accept fingerprint '...' ? (ja/nee) ja (als de fingerprint goed is, als je die kent tenminste, deze is op de server te vinden). Enter a user name. User name: kees@web2.local (bestaat niet, is slechts een voorbeeld) The password should be at least six characters long. Password for user 'kees@web2.local': ...

Status controleren

De Kerio Control VPN Client zal automatisch starten na de installatie. Na een herconfiguratie zal de Kerio Control VPN client automatisch herstarten. Controleren of de service draait: service kerio-kvc status Als dit erbij staat: Active: active (running) since ... dan draait de service. Gebruik Ctrl-C om uit de status meldingen te komen. Logbestanden kan je vinden in /var/log/kerio-kvc/

Kerio starten, stoppen en herstarten

De service stoppen: sudo systemctl stop kerio-kvc Starten kan met: sudo systemctl start kerio-kvc Herstarten kan met: sudo systemctl restart kerio-kvc

naar boven

term zoeken

Notitieruimte