web2 logo

Schijfsysteem opvragen

Als je wilt weten wat voor schijfsystemen je in je computer hebt, kan je het volgende gebruiken: lsblk -f Je uitvoer kan er dan bijvoorbeeld zo uitzien:

schijfsysteem

De mountpoints en UUID's staan er dan ook bij. Je kan ook de inhoud van /etc/fstab bekijken om informatie over het schijfsysteem te krijgen: cat /etc/fstab

Uitvoer zonder UUID's

Als je de UUID's niet nodig hebt, kan je ook een uitvoer krijgen zonder deze en zonder de loop-devices van geinstalleerde snaps (major-device 7): lsblk -e 7 -o NAME,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINT Mogelijke uitvoer: $ lsblk -e 7 -o NAME,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINT NAME FSTYPE LABEL MOUNTPOINT sda ├─sda1 vfat /boot/efi ├─sda2 ext4 /boot └─sda3 crypto_LUKS └─sda3_crypt LVM2_member ├─kubuntu--vg-root ext4 / └─kubuntu--vg-swap_1 swap [SWAP] sdb └─sdb1 crypto_LUKS └─luks-b3e799d8-fc72-4ae6-... ext4 mijndata /media/kees/mijndata sdc iso9660 Fedora-WS-Live-32-1-6 └─sdc1 ext4 samsungusb /media/kees/samsungusb sr0

De gezondheid van je schijf opvragen

Met smartctl kun je onder andere de gezondheid van je schijven opvragen. Je moet het programma smartmontools eerst installeren: sudo apt install smartmontools Alle informatie over een schijf opvragen kan met de -a optie: # Alle informatie over sda opvragen: sudo smartctl -a /dev/sda Als je alleen de gezondheid van een schijf wilt opvragen, dan kun je de optie -H gebruiken: # De gezondheid van sdb opvragen: sudo smartctl -H /dev/sdb

smartctl gezondheid schijf

naar boven

term zoeken