web2 logo

Artikel Links Notities

Een redirect voor een verplaatste pagina maken

Soms is het nodig om een pagina te verplaatsen naar een andere locatie op het web. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt op een manier die voor zoekmachines begrijpelijk is kun je een PHP redirect gebruiken: <?php header("Location: http://www.nieuwe-website.nl/nieuwepagina.php", true, 301); exit(); ?> Hierbij moet "header" geheel in kleine letters staan en er mag niets voor of boven de header regels staan, deze moeten dus absoluut als eerste op de pagina staan, anders krijg je de melding "headers already sent" en zal de redirect niet werken. Deze PHP redirect moet HTTP response status code: 301 Moved Permanently teruggeven. Zoekmachines gebruikern de 301 response status code om de page rank mee te nemen naar de nieuwe URL.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte