web2 logo

Kleuren kiezer

In de Qt bibliotheek zit ook een mooie uitgebreide kleuren kiezer.
#!/usr/bin/python3 # -*- coding: utf-8 -*- import sys from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton, QFrame, QColorDialog from PyQt5.QtGui import QColor class Venster(QWidget): def __init__(self): super(Venster, self).__init__() self.initUI() def initUI(self): col = QColor(0, 0, 0) self.btn = QPushButton('Kies', self) self.btn.move(20, 20) self.btn.clicked.connect(self.showDialog) self.frm = QFrame(self) self.frm.setStyleSheet("QWidget { background-color: %s }" % col.name()) self.frm.setGeometry(170, 22, 80, 80) self.setGeometry(400, 400, 300, 150) self.setWindowTitle('Kleuren kiezer') self.show() def showDialog(self): col = QColorDialog.getColor() if col.isValid(): self.frm.setStyleSheet("QWidget { background-color: %s }" % col.name()) def main(): app = QApplication(sys.argv) window = Venster() sys.exit(app.exec_()) if __name__ == '__main__': main()

leeg venster

Na klikken op Kies komt het kleurselectievenster:
leeg venster

Hier kun je een kleur kiezen:
leeg venster

Na klikken op OK is de gekozen keur hier te zien:
leeg venster

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ pyqt ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.