web2 logo

Op welke knop werd er geklikt

Een gebruiker heeft vaak meerdere mogelijkheden om een actie uit te voeren. De app moet weten welke actie de gebruiker uitvoerde.
#!/usr/bin/python3 # -*- coding: utf-8 -*- import sys from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QPushButton, QMainWindow class Venster(QMainWindow): def __init__(self): super(Venster, self).__init__() self.initUI() def initUI(self): btn1 = QPushButton("Knop 1", self) btn1.move(30, 50) btn2 = QPushButton("Knop 2", self) btn2.move(150, 50) btn3 = QPushButton("Knop 3", self) btn3.move(270, 50) btn1.clicked.connect(self.buttonClicked) btn2.clicked.connect(self.buttonClicked) btn3.clicked.connect(self.buttonClicked) self.statusBar() self.setGeometry(400, 400, 400, 200) self.setWindowTitle('Welke knop') self.show() def buttonClicked(self): sender = self.sender() self.statusBar().showMessage(sender.text().replace('&','') + ' werd geklikt') def main(): app = QApplication(sys.argv) window = Venster() sys.exit(app.exec_()) if __name__ == '__main__': main()

leeg venster

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ pyqt ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.