web2 logo

Artikel Links Notities

BACKUP DATABASE

Met BACKUP DATABASE kan je een volledige back-up maken van een SQL database. BACKUP DATABASE algemene vorm: BACKUP DATABASE databasenaam TO DISK = 'bestandspad'; Met BACKUP WITH DIFFERENTIAL kan je een "aanvullende" back-up maken, alleen datgene wat is veranderd sinds de laatste volledige backup wordt nu ge-back-upped. BACKUP DATABASE voorbeeld: BACKUP DATABASE testDB TO DISK = '/media/Data/Back-ups/testDB.bak'; BACKUP WITH DIFFERENTIAL algemene vorm: BACKUP DATABASE databasenaam TO DISK = 'bestandspad' WITH DIFFERENTIAL; BACKUP WITH DIFFERENTIAL voorbeeld: BACKUP DATABASE testDB TO DISK = '/media/Data/Back-ups/testDB.bak' WITH DIFFERENTIAL;

naar boven

term zoeken

Notitieruimte