web2 logo

Artikel Links Notities

CLUSTER (PostgreSQL)

PostgreSQL heeft een opdracht die CLUSTER heet. Deze opdracht sorteert een tabel op basis van een reeds bestaande index om snelheidswinst te halen bij het uitvoeren van query's op grote tabellen. Algemene vorm: CLUSTER tabelnaam USING indexnaam; CLUSTER onthoudt wat er geCLUSTERd is, daarom kan je een volgende keer volstaan met: CLUSTER tabelnaam; Alle tabellen CLUSTERen die al eens geCLUSTERd zijn: CLUSTER;

naar boven

term zoeken

Notitieruimte