web2 logo

Artikel Links Notities

CREATE DATABASE

Een nieuwe database aanmaken kan met CREATE DATABASE. CREATE DATABASE algemene vorm: CREATE DATABASE databasename; CREATE DATABASE voorbeeld: CREATE DATABASE testDB; Om een nieuwe database aan te kunnen maken moet je zijn aangemeld met een gebruiker die voldoende rechten heeft, anders krijg je een foutmelding, bijvoorbeeld: "Permission denied to create a database". De naam van de database moet uniek zijn, als je een database probeert aan te maken die al bestaat, dan krijg je een foutmelding. Zien of het gelukt is: SHOW DATABASES; Met Postgresql's psql geeft "SHOW DATABASES" een foutmelding, daar kan je \l (met de l van list) ingeven om een overzicht te krijgen van de databases: test=# \l List of databases Name | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges -----------+----------+----------+-------------+-------------+----------------------- kees | postgres | UTF8 | nl_NL.UTF-8 | nl_NL.UTF-8 | postgres | postgres | UTF8 | nl_NL.UTF-8 | nl_NL.UTF-8 | template0 | postgres | UTF8 | nl_NL.UTF-8 | nl_NL.UTF-8 | =c/postgres + | | | | | postgres=CTc/postgres template1 | postgres | UTF8 | nl_NL.UTF-8 | nl_NL.UTF-8 | =c/postgres + | | | | | postgres=CTc/postgres test | kees | UTF8 | nl_NL.UTF-8 | nl_NL.UTF-8 | (5 rows)

naar boven

term zoeken

Notitieruimte