web2 logo

Artikel Links Notities

DELETE

Gegevens verwijderen uit een database kan met DELETE. DELETE algemene vorm: DELETE FROM tabelnaam WHERE voorwaarde; Als je WHERE weglaat, dan worden alle gegevens uit de tabel gewist, maar de tabel zelf blijft bestaan. Voorbeeld: -- 1 klant verwijderen DELETE FROM Klanten WHERE Klantnaam='Zaanse Kaasfabriek'; --tabel leegmaken DELETE FROM Klanten;

naar boven

term zoeken

Notitieruimte