web2 logo

Artikel Links Notities

DROP DATABASE

Een database verwijderen kan met DROP DATABASE. De database en alles wat in de database staat wordt dan verwijderd. Je kan dit alleen doe als je hier voldoende rechten voor hebt. DROP DATABASE algemene vorm: DROP DATABASE databasename; DROP DATABASE voorbeeld: DROP DATABASE testDB; Kijken of het gelukt is: SHOW DATABASES;

naar boven

term zoeken

Notitieruimte