web2 logo

Artikel Links Notities

Datum en tijd

De datum en tijd opvragen in psql kan met: SELECT CURRENT_TIMESTAMP; Voorbeeld: test=# SELECT CURRENT_TIMESTAMP; current_timestamp ------------------------------- 2020-05-28 12:18:13.892839+02 (1 row)

naar boven

term zoeken

Notitieruimte