web2 logo

Artikel Links Notities

SELECT INTO

Met SELECT INTO worden gegevens uit een tabel gekopiëerd naar een nieuwe tabel. SELECT INTO algemene vorm: --Alle kolommen naar een nieuwe tabel: SELECT * INTO nieuwetabel [IN externedb] FROM oudetabel WHERE voorwaarde; --Sommige kolommen naar een nieuwe tabel: SELECT kolom1, kolom2, kolom3, ... INTO nieuwetabel [IN externedb] FROM oudetabel WHERE voorwaarde; De kolommen in de nieuwe tabel zullen dezelfde naam en type hebben als in de oude tabel. Je kan kolommen andere namen geven door het gebruik van AS. SQL SELECT INTO voorbeelden: --Een backup maken van Klanten: SELECT * INTO KlantenBackup2020 FROM Klanten; --Een backup maken van Klanten naar --een nieuwe tabel in een nadere database: SELECT * INTO KlantenBackup2020 IN 'Backup.mdb' FROM Klanten; --Slechts enkele kolommen naar een nieuwe tabel: SELECT Klantnaam, Contactnaam INTO KlantenBackup2020 FROM Klanten; --Alleen klanten uit Duitsland naar een nieuwe tabel: SELECT * INTO KlantenDuitsland FROM Klanten WHERE Land = 'Duitsland'; --Gegevens uit meerdere tabellen naar één nieuwe tabel: SELECT Klanten.Klantnaam, Orders.OrderID INTO KlantenOrderBackup2020 FROM Klanten LEFT JOIN Orders ON Klanten.KlantID = Orders.KlantID; --Een nieuwe lege tabel maken met het schema van een andere tabel: SELECT * INTO nieuwetabel FROM oudetabel WHERE 1 = 0;

naar boven

term zoeken

Notitieruimte