web2 logo

Artikel Links Notities

Stored Procedures

Een Stored Procedure is een stukje SQL code die onder een naam in de database wordt opgeslagen. Door het aanroepen van de naam wordt de SQL code uitgevoerd. Je kan zelfs parameters meegeven bij het aanroepen van een Stored Procedure. Stored Procedure algemene vorm: CREATE PROCEDURE procedure_name AS sql_statement GO; --Een Stored Procedure uitvoeren: EXEC procedure_name; Stored Procedure voorbeeld: --Een Stored Procedure genaamd "SelectAllKlanten" --deze leest alle records uit de "Klanten" tabel: CREATE PROCEDURE SelectAllKlanten AS SELECT * FROM Klanten GO; --Deze Stored Procedure uitvoeren: EXEC SelectAllKlanten; Stored Procedure met één parameter: --Klanten uit een gekozen stad via een parameter: CREATE PROCEDURE SelectAllKlanten @Stad nvarchar(30) AS SELECT * FROM Klanten WHERE Stad = @Stad GO; --Deze Stored Procedure uitvoeren: EXEC SelectAllKlanten @Stad = 'Londen'; Stored Procedure met meerdere parameters: --Klanten uit een bepaalde stad met een bepaalde Klantnaam: CREATE PROCEDURE SelectAllKlanten @Stad nvarchar(30), @Klantnaam nvarchar(30) AS SELECT * FROM Klanten WHERE Stad = @Stad AND Klantnaam = @Klantnaam GO; --Deze Stored Procedure uitvoeren: EXEC SelectAllKlanten @Stad = 'Londen', @Klantnaam = 'Smith';

naar boven

term zoeken

Notitieruimte