web2 logo

Artikel Links Notities

UNION

UNION wordt gebruikt om het resultaat van twee of meer SELECT opdrachten te combineren. Dit kan alleen indien iedere SELECT opdracht in een UNION hetzelfde aantal kolommen heeft die in dezelfde volgorde staan en deze kolommen moeten gelijke data typen hebben. UNION algemene vorm: SELECT kolomnamen FROM tabel1 UNION SELECT kolomnamen FROM tabel2; UNION neemt standaard alleen distincte waarden, om ook dubbele waarden toe te staan kan je ALL gebruiken. UNION ALL algemene vorm: SELECT kolomnamen FROM tabel1 UNION ALL SELECT kolomnamen FROM tabel2; De kolomnamen in het resultaat zijn meestal gelijk aan de kolomnamen in de eerste SELECT van de UNION. UNION voorbeeld: --Alleen distincte waarden: SELECT Stad FROM Klanten UNION SELECT Stad FROM Leveranciers ORDER BY Stad; UNION ALL voorbeeld: --Nu wel dubbele waarden: SELECT Stad FROM Klanten UNION ALL SELECT Stad FROM Leveranciers ORDER BY Stad; UNION met WHERE --Alleen distincte waarden, --alleen plaatsen in Duitsland SELECT Stad, Land FROM Klanten WHERE Land='Duitsland' UNION SELECT Stad, Land FROM Leveranciers WHERE Land='Duitsland' ORDER BY Stad; UNION ALL met WHERE --Nu wel dubbele waarden, --alleen plaatsen in Duitsland SELECT Stad, Land FROM Klanten WHERE Land='Duitsland' UNION ALL SELECT Stad, Land FROM Leveranciers WHERE Land='Duitsland' ORDER BY Stad; Nog een UNION voorbeeld: --Klanten en Leveranciers, --Bij Relatie komt te staan of het --om een Klant of een leverancier gaat: SELECT 'Klant' AS Relatie, Contactnaam, Stad, Land FROM Klanten UNION SELECT 'Leverancier', Contactnaam, Stad, Land FROM Leveranciers;

naar boven

term zoeken

Notitieruimte