web2 logo

Artikel Links Notities

VACUUM (PostgreSQL)

Een PostgreSQL database kan na een tijdje veel verlopen gegevens bevatten. Als je een waarde aanpast of verwijdert, dan behoudt PostgreSQL de oude gegevens voor transacties die deze gegevens nog aan het uitlezen zijn. De VACUUM opdracht verwijdert de verlopen rijen uit de tabellen en verplaatst de rijen aan het einde van de tabel naar de vrijgekomen plaatsen zodat de tabel ook compacter wordt. Dit alles komt de snelheid ten goede. De opdracht VACUUM zonder tabelnaam erachter schoont de hele database op. De opdracht VACUUM met een tabelnaam erachter schoont alleen die tabel op. Tijdens het uitvoeren van VACUUM kan er gewoon verder gewerkt worden in de database.

VACUUM FULL

De opdracht VACUUM FULL lockt de tabel waar deze opdracht mee bezig is en maakt meer ruimte vrij dan alleen VACUUM.

VACUUM ANALYSE

De opdracht VACUUM ANALYSE doet hetzelfde als VACUUM, maar voegt daar nog iets aan toe: deze opdracht verzamelt statistische gegevens over elke kolom. Deze gegevens gebruikt PostgreSQL om te bepalen hoe complexe query's het beste kunnen worden uitgevoerd. Als de inhoud van een tabel drastisch is veranderd, dan is het goed om VACUUM ANALYSE te gebruiken.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte