web2 logo

Artikel Links Notities

Views

Een View is een virtuele tabel gebaseerd op het resultaat van een SQL query. Een view bevat rijen en kolommen, net zoals een gewone tabel in een database. Je kan een view ook gebruiken zoals een gewone tabel. Een view bevat altijd actuele gegevens. De gegevens worden telkens opnieuw opgevraagd aan de hand van de query waarop de view is gebaseerd. CREATE VIEW algemene vorm: CREATE VIEW view_name AS SELECT kolom1, kolom2, ... FROM tabelnaam WHERE voorwaarde; SQL CREATE VIEW voorbeelden: --View met alle klanten uit Oostenrijk: CREATE VIEW [Oostenrijk Klanten] AS SELECT Klantnaam, Contactnaam FROM Klanten WHERE Land = 'Oostenrijk'; --Deze view bekijken: SELECT * FROM [Oostenrijk Klanten]; --Een view met producten die een prijs --hebben die hoger is als de gemiddelde prijs: CREATE VIEW [Duurdere Producten] AS SELECT Productnaam, Prijs FROM Producten WHERE Prijs > (SELECT AVG(Prijs) FROM Producten); --Deze view bekijken: SELECT * FROM [Duurdere Producten]; Een View aanpassen kan met CREATE OR REPLACE VIEW. CREATE OR REPLACE VIEW algemene vorm: CREATE OR REPLACE VIEW view_name AS SELECT kolom1, kolom2, ... FROM tabelnaam WHERE voorwaarde; Voorbeeld: --Kolom Stad toevoegen aan de view: CREATE OR REPLACE VIEW [Oostenrijk Klanten] AS SELECT Klantnaam, Contactnaam, Stad FROM Klanten WHERE Land = 'Oostenrijk'; Een view verwijderen kan met DROP VIEW. DROP VIEW algemene vorm: DROP VIEW view_name; Voorbeeld: --"Oostenrijk Klanten" view verwijderen: DROP VIEW [Oostenrijk Klanten];

naar boven

term zoeken

Notitieruimte