web2 logo

Artikel Links Notities

Data types

SQL heeft verschillende datatypes die ondermeer als volgt ingedeeld kunnen worden:

Numerieke
data types zoals bit, smallint, int, tinyint, bigint, float, decimal, real etc.
Datum en tijd
data types zoals date, time, timestamp, year, interval, datetime etc.
Karakter en String
data types zoals char, varchar, text etc.
Unicode karakter en string
data types zoals nchar, nvarchar, ntext etc.
Binaire
data types zoals binary, varbinary etc.
Overige
data types zoals clob, blob, xml, json, cursor, uuid, table etc.

Welke data types beschikbaar zijn is mede afhankelijk van de SQL implementatie.

Arrays

Het datatype array kan multideminsionale arrays bevatten. Een array wordt aangegeven met vierkante haken. Tussen de vierkante haken kan de grootte van de array worden opgegeven als niet verplichte leidraad. Voorbeeld met de opdrachtprompt van psql: test=# CREATE TABLE array_test ( test(# col1 INTEGER[5], test(# col2 INTEGER[][], test(# col3 INTEGER[2][2][] test(# ); CREATE TABLE test=# \d List of relations Schema | Name | Type | Owner --------+------------+-------+-------- public | array_test | table | kees public | personen | table | kees (2 rows) test=# \d array_test Table "public.array_test" Column | Type | Collation | Nullable | Default --------+-----------+-----------+----------+--------- col1 | integer[] | | | col2 | integer[] | | | col3 | integer[] | | | test=# select * from array_test; col1 | col2 | col3 ------+------+------ (0 rows) test=# Via een array kan een kolom meerdere waarden bevatten. In bovenstaand voorbeeld is col1 INTEGER[5], een 1-dimensionale array met in elke kolom 5 elementen, bijvoorbeeld: {1,2,3,4,5} of {12,34,56,78,90}. Elke waarde in de kolom is een lijst met integers, omgeven door gekrulde haken. De tweede kolom, aangemaakt met: col2 INTEGER[][], bestaat uit twee-diminsionale arrays met bijvoorbeeld waarden als: {{1,2,3},{4,5,6}} of {{12,34},{56,78}}. Let op de dubbele gekrulde haken, de buitenste gekrulde haken bevatten twee arrays die ook elk tussen gekrulde haken staan, gescheiden door komma's. De derde kolom is een drie-dimensionale array, met bijvoorbeeld waarden als: {{{2,1},{5,9}},{{4,6},{8,6}}}. Voorbeeld van toeveoegen van array waarden met de opdrachtprompt van psql: test=# INSERT INTO array_test VALUES ( test(# ARRAY [1,2,3,4,5], test(# ARRAY [[1,2],[3,4]], test(# ARRAY [[[1,2],[3,4]],[[5,6], [7,8]]] test(# ); INSERT 0 1 test=# SELECT * FROM array_test; col1 | col2 | col3 -------------+---------------+------------------------------- {1,2,3,4,5} | {{1,2},{3,4}} | {{{1,2},{3,4}},{{5,6},{7,8}}} (1 row) test=#

naar boven

term zoeken

Notitieruimte