web2 logo

Artikel Links Notities

Gebruikers

Opvragen met welke gebruker ge bent ingelogd in psql kan met SELECT CURRENT_USER; Voorbeeld: test=# SELECT CURRENT_USER; current_user -------------- kees (1 row)

naar boven

term zoeken

Notitieruimte