web2 logo

Artikel Links Notities

psql

Het programma psql is een client voor Postgresql. Belangrijke opdrachten:

\a
uitlijnen van de uitvoer aan/uit zetten.
\c naamdatabase
verbinden met de database met naam naamdatabase.
\d
de tabellen van de database tonen.
\g
(go) query uitvoeren (gelijk aan de puntkomma). Een query kan je spreiden over meerdere regels, de regels worden opgeslagen in een buffer, pas na een puntkomma of \g wordt de query uitgevoerd.
\g bestand
query uitvoeren en de uitvoer naar bestand sturen.
\H
HTML uitvoer aan/uit zetten.
\i bestand
opdrachten uit bestand uitvoeren
\l
de databases tonen.
\p
(print) query die nu in de buffer staat laten zien.
\r
(reset) de buffer legen.
\s
geschiedenis tonen
\s bestand
geschiedenis opslaan in bestand.
\timing
timing van opdrachten aan/uit zetten.
\q
(quit) psql beeindigen.
\?
helpfunctie: alle backslash opdrachten laten zien.

psql editor

Met de \e opdracht kan je een editor starten. Als je dit voor het eerst doet, kan je een overzicht krijgen van de op je systeem aanwezige editors en wordt je gevraagd om er één te kiezen.

psql editor kiezen

De volgende keer dat je de \e opdracht gebruikt zal meteen de editor geopend worden die je de vorige keer hebt gekozen.

naar boven

term zoeken

Notitieruimte