web2 logo

FTP gebruiken in een batchfile

Om via een batchfile een bestand te uploaden naar een FTP-server maken we fileupload.bat: @echo off rem *** UserName vervangen door de gebruikersnaam: echo user UserName> ftpcmd.dat rem *** Password vervangen door het wachtwoord: echo Password>> ftpcmd.dat rem *** volgende regel is alleen nodig als het pad aangepast moet worden rem *** /pathname/ moet dan veranderd worden in het rem gewenste pad op de FTP-server: echo cd /pathname/>>ftpcmd.dat rem *** volgende regel zet de transfermode op binary: echo binary>> ftpcmd.dat rem *** volgende regel stuurt het bestand dat als argument aan rem de batchfile is meegegeven: echo put %1>> ftpcmd.dat rem *** eindigen: echo quit>> ftpcmd.dat rem *** de optie -n staat voor niet automatisch inloggen, rem maar de gegevens uit dit bestand gebruiken om in te loggen rem *** de optie -s staat voor het gebruiken van dit bestand voor rem het lezen van de commando's rem *** SERVERNAME.COM moet vervangen worden door de naam van de FTP-server: ftp -n -s:ftpcmd.dat SERVERNAME.COM rem *** de volgende regel verwijdert het aangemaakte (tijdelijke) rem commandobestand na de FTP-upload: del ftpcmd.dat De batchfile kan nu aangeroepen worden met het bestand dat moet worden ge-upload (bijvoorbeeld TeUploadenBestand.zip) als argument: fileupload TeUploadenBestand.zip

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ windows ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.