web2 logo

Git

Git is een version control system (VCS). Een VCS is een tool die verschillende versies van software volgt en onderhoudt. Git is bedacht door Linus Torvalds voor het werken met de Linux Kernel, maar is inmiddels voor veel meer doelen geschikt gebleken. Het werken met git bestaat uit stappen. Eerst het aanmelden van een mutatie. Dit doet nog niets met de reposittory. Dan de commit, dit voegt de mutatie toe aan de lokale repository. Als laatste een push om de lokale repository te uploaden naar de centrale repository. Mutatie > commit > push

naar boven

term zoeken