web2 logo

De techniek achter mp3

Met de mp3-standaard, die ontwikkeld is door het Duitse Fraunhofer Institut, worden muziekbestanden zo'n 90 procent in grootte teruggebracht (gecomprimeerd), zonder dat er hoorbaar kwaliteitsverlies optreedt. Dit wordt bereikt door de filter- en compressiemethoden die achter mp3 schuil gaan. De ontwikkelaars van mp3 hebben gekeken naar de fysiologische aspecten van geluid, ze hebben gekeken naar de mogelijkheden en de beperkingen van het menselijk gehoor. Zo zijn ze gekomen tot een viertal pijlers waarop ze hun compressiemethoden baseerden. Het belangrijkste basisprincipe is het feit dat het menselijk oor het veruit hardste van twee waargenomen geluidssignalen registreert en het andere (dus veel zachtere) geluid negeert. Daarom kan het zachtste geluid uit het audio-bestand gefilterd worden of in ieder geval gereduceerd worden. Ons gehoor registreert wel de herkomst van middelhoge en hoge frequenties in stereogeluid, maar het heeft daar bij lage frequenties problemen mee. Bij de bastonen in een muziekstuk is ons gehoor dus niet in staat te herkennen waar een bepaalde toon precies vandaan komt. Daarom kun je de bastonen van het linker en het rechter kanaal net zo goed samenbrengen in een monosignaal. Omdat beide stereogeluidskanalen nagenoeg hetzelfde geluid produceren hoef je geen twee afzonderlijke kanalen op te nemen in je geluidsbestand, zoals dat bij stereogeluid normaal het geval is. Je kunt beide stereokanalen gerust in een enkel kanaal comprimeren. Als je deze informatie maar in het mp3-bestand opneemt, zorgt de afspeelsoftware ervoor dat het bestand weer gedecodeerd wordt en over twee kanalen (in stereo dus) afgespeeld wordt. De laatste handeling om muziek te comprimeren is een vorm van 'zippen'. Aangezien alle digitale bestanden uit enen en nullen bestaan kun je geregeld voorkomende combinaties van enen en nullen gemakkelijk laten weergeven door een bepaalde code. Die code neemt dan uiteraard minder ruimte in dan de oorspronkelijke stroom aan digitale informatie. Op deze manier wordt de grootte van het bestand nog verder gereduceerd. Bij het afspelen ziet de speler de code die de enen en nullen vervangt en hij zet de oorspronkelijke bits weer gewoon terug.

naar boven

term zoeken