web2 logo

Het OSI model

Computers met volkomen verschillende opbouw en verschillende software kunnen gegevens met elkaar uitwisselen. Zeker op Wide Area Networks (WAN's) zoals internet komen computers van allerlei soort voor die zonder problemen kunnen samenwerken. De reden hiervoor is dat alle aangesloten computers voldoen aan de regels van het OSI-model (Open Systems Interconnect). Het OSI-model bestaat uit zeven lagen en is een theoretisch model dat kan dienen als hulpmiddel bij het ontwerpen van netwerken en het oplossen van bijvoorbeeld verbindingsproblemen. De gebruiker zal de data die hij verzenden wil, beschikbaar maken voor transport op het hoogste niveau, laag 7, de Application Layer. Zijn besturingssysteem zal allerlei programma's gebruiken om de data zo te groeperen en te verpakken dat uiteindelijk in laag 1 een machine onafhankelijke en besturingssysteem onafhankelijke datastroom naar een andere computer gaat. Deze computer pakt alle data weer uit en maakt daarbij de data geschikt voor gebruik door de eigen computer.

# OSI Taken Toevoegingen aan headers Verbindingen
7 Application Ondersteunt software voor gegevensoverdracht, databasetoegang, e-mail, enzovoort Vraagt of beantwoordt verzoek tot overdracht Gateway
6 Presentation (De)codeert, converteert, comprimeert Coderings- en formaterings-informatie
5 Session Synchroniseert, herkent namen, start, gebruikt en be-eindigt sessies Verzend informatie Redirector
4 Transport Stelt packet samen, levert ze af en stuurt ontvangstbericht. Doet aan foutafhandeling Foutafhandelingsinformatie
3 Network Adresseert packets Adres- en volgorde informatie Router
2 Data Link Maakt dataframes, controleert fouten en vraagt om verbeterde dataframes Foutcontrole informatie in header en trailer Bridge, NIC
1 Physical Verzorgt verzending van de bitstream Repeater

Alhoewel het OSI-model uit zeven lagen bestaat, is er een duidelijk onderscheid te maken tussen de drie bovenste lagen die applicatiegericht zijn en de vier onderste die netwerkgericht zijn. De drie bovenste zijn dus vooral in software aanwezig terwijl in de vier onderste de hardware van belang is. Bij het werken met internet en TCP/IP wordt een vereenvoudigde versie het OSI-model voor datacommunicatie gebruikt. Er wordt slechts gesproken over vier lagen.

# OSI Internet Protocol onderdeel Verzending van:
7 Application Process Application B.v. SMTP, FTP Berichten
6 Presentation
5 Session
4 Transport Host to host TCP, UDP Packets
3 Network Internet IP, ICMP Frames
2 Data Link Network Access ARP Bits
1 Physical

Zowel bij OSI als bij het internetprotocol is er een gelaagde opbouw. Computers kunnen met elkaar gegevens uitwisselen als zij beschikken over hetzelfde protocol. Als bijvoorbeeld een bestand overgebracht moet worden naar een andere computer en beide beschikken over het FTP-protocol, dan is dit mogelijk. De verzendende computer sluist het bestand door het FTP-protocol. Het bericht komt terecht bij TCP en wordt daar voorzien van foutafhandelingsinformatie. Voor de doorzending naar IP wordt het bericht in stukken gehakt waarbij elk packet voorzien wordt van volgorde- en adresinformatie. Bij de overgang naar ARP wordt foutcontrole-informatie toegevoegd aan de packets en ontstaan er frames. Ten slotte wordt het bericht in een stroom bits (bitstream) op het laagste niveau verzonden. Aan de ontvangende kant wordt het bericht op dezelfde wijze uitgepakt tot het als FTP-bericht verwerkt kan worden.

naar boven

term zoeken