web2 logo

Tekst opschonen (ASCII)

Tekst opschonen met de knop Opschonen. Alle tekens die buiten het bereik vallen van ASCII 32-126 (cijfers, leestekens en letters zonder accenten) worden verwijderd.

Tekst opschonen (ASCII extended)

Tekst opschonen met de knop Opschonen_ext. Alle tekens die buiten het bereik vallen van ASCII 32-254 (ASCII inclusief onder andere letters met accenten) worden verwijderd.

naar boven

term zoeken