web2 logo

Atom editor installeren

Atom is een gratis open-source editor. Voor het installeren van Atom gebruiken we curl, dus deze eerst installeren als je die nog niet had staan: kees@web2.nl:~$ sudo apt install curl Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar Boom van vereisten wordt opgebouwd De statusinformatie wordt gelezen... Klaar De volgende NIEUWE pakketten zullen ge├»nstalleerd worden: curl 0 opgewaardeerd, 1 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd. Er moeten 159 kB aan archieven opgehaald worden. Na deze bewerking zal er 396 kB extra schijfruimte gebruikt worden. Ophalen:1 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 curl amd64 7.58. 0-2ubuntu3.8 [159 kB] 159 kB opgehaald in 0s (1384 kB/s) Voorheen niet geselecteerd pakket curl wordt geselecteerd. (Database wordt ingelezen ... 261631 bestanden en mappen momenteel ge├»nstalleerd.) Uitpakken van .../curl_7.58.0-2ubuntu3.8_amd64.deb wordt voorbereid... Bezig met uitpakken van curl (7.58.0-2ubuntu3.8) ... Instellen van curl (7.58.0-2ubuntu3.8) ... Bezig met afhandelen van triggers voor man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ... Dan de repository en de gpg sleutel toevoegen: kees@web2.nl:~$ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/AtomEditor/atom/script.deb.sh | sudo bash Detected operating system as Ubuntu/bionic. Checking for curl... Detected curl... Checking for gpg... Detected gpg... Running apt-get update... done. Installing apt-transport-https... done. Installing /etc/apt/sources.list.d/AtomEditor_atom.list...done. Importing packagecloud gpg key... done. Running apt-get update... done. The repository is setup! You can now install packages. Atom installeren: $ sudo apt-get install atom

install atom editor

Voorgesteld pakket ook installeren: $ sudo apt-get install gir1.2-gnomekeyring-1.0

install gnome keyring

Atom is nu klaar voor gebruik, het welkomstscherm:

atom editor

Sneltoetsen voor menubalk en markdown preview

Om een menubalk te krijgen kun je Ctrl-Shift-P gebruiken en dan Window:Toggle Menu Bar. Om de Markdown preview aan te zetten kun je Ctrl-Shift-M gebruiken.

naar boven

term zoeken