web2 logo

PyQt

PyQt

Een .ui bestand omzetten naar een .py bestand

Als je met QT Designer een .ui bestand hebt gemaakt, kan je daarvan een .py bestand maken via: pyuic5 naam.ui -o naam.py Hierbij moet je dan "naam" vervangen door de werkelijke naam in het bestand. Als de naam mainwindow.ui is, dan wordt het: pyuic5 mainwindow.ui -o mainwindow.py Het resulterende .py bestand heeft geen shebang regel: #!/usr/bin/python3 Ook is dat bestand niet automatisch als uitvoerbaar gemarkeerd op Linux systemen.

Het verschil tussen Modal en Modeless dialoog vensters

Er zijn 2 soorten dialoog vensters: Modal en Modeless. Een Modal dialoogvenster eist de focus op en laat de pas los als het venster sluit. Je kan ondertussen geen ander gedeelte van de applicatie gebruiken. Een Modeless dialoog venster is het tegenovergestelde, je kunt terwijl de dialoog openstaat nog wel andere gedeelten van de applicatie gebruiken.

Qt Designer templates

Als je een nieuwe applicatie maakt met Qt Designer, dan kan je kiezen uit een aantal templates: Dialog with Buttons Bottom: Een dialoog venster met knoppen aan de onderkant Dialog wilt Buttons Right: Een dialoog venster met knoppen aan de rechterkant Dialog without Buttons: Een dialoog venster zonder knoppen Main Window: Algemeen venster met menubalk en gereedschapsbalk Widget: Een formulier dia als superclass QWidget heeft i.p.v. QDialog

naar boven

term zoeken