web2 logo

De programmeertaal Python

Python is een steeds populairder wordende programmeertaal. Python is erg flexibel en bruikbaar voor vele programmeerdoeleinden. Python wordt onder andere gebruikt voor het maken van desktop applicaties, voor het scripten en automatiseren van Linuxsystemen en nog veel meer. Python is ook goed leesbaar en makkelijk te leren. Python leest als gewoon engels. In Python gebruik je spaties om opdrachten te scheiden en niet, zoals in andere programmeertalen, haakjes en puntkomma's. Dat zorgt er mede voor dat een Python script er helder en begrijpbaar uitziet.

Python en de Interpreter

Python heeft een interpreter die Python opdrachten compileert tijdens het uitvoeren van opdrachten. Een Python script wordt dus telkens opnieuw gecompileerd tijdens de uitvoering van dat script. Er zijn ook programmeertalen waarvan een script eerst eenmalig gecompileerd wordt om vervolgens een onbeperkt aantal malen uitgevoerd te kunnen worden zonder steeds opnieuw gecompileerd te hoeven worden. Er zijn voor- en nadelen aan een programmeertaal die met een interpreter werkt. Een voordeel is bijvoorbeeld dat scripts van een programmeertaal die met een interpreter werkt eenvoudiger te debuggen zijn. Zodra er een fout optreedt, zie je dat meteen en je ziet ook waar het fout gaat. Je kunt het script ook meteen aanpassen. Een script van een programmeertaal die eerst gecompileerd wordt kan goed compileren, maar daarna tijdens het uitvoeren vastlopen zonder dat je meteen kan zien waar of waarom het fout gaat. Programmeertalen die met een interpreter werken zijn ook beter uitwisselbaar met andere operatingsystemen. Een script dat op een Linux machine gemaakt is, kan ook op een Apple of Windows machine draaien, tenzij je echt operatingsyteem specifieke functies hebt gebruikt. Als je script echt uitwisselbaar moet zijn, dan denk je daar natuurlijk van te voren aan en werk je daar omheen. Het grote nadeel van een programmeertaal die met een interpreter werkt is de snelheid. Een vooraf gecompileerd programma is sneller dan een script die elke keer als het uitgevoerd wordt door een interpreter heen moet. Je kunt Python gebruiken als scripttaal, maar je kunt ook Python opdrachten rechtstreeks in de interpreter ingeven, dat laatste is vooral handig als je Python aan het leren bent, of iets wil testen. De interpreter kun je starten door op een commandline python3 in te typen: python3 Zolang je in de interpreter zit, zie je >>> als commmandprompt. Je kunt de interpreter verlaten met Ctrl+D of met de opdracht exit() gevolgd door een Enter.

Python scripts

Spaties zijn erg belangrijk in Python. De structuur van de programmacode wordt bepaald door inspringingen met spaties. Die moeten consistent zijn. Het is daarom verstandig om een vast aantal spaties voor inspringingen te hanteren, bijvoorbeeld 4. Een Python script is een gewoon tekstbestand met de extensie .py. Als je op een Linux machine werkt, moet wel uitvoerbaar gemaakt worden, stel je script heet mijnscript.py: chmod +x mijnscript.py Het script moet ook beginnen met een shebang regel. Dit is een regel die verteld met welke interpereter dit script uitgevoerd moet worden: #!/usr/bin/env python3

naar boven

term zoeken