web2 logo

Bestandspaden op verschillende operating-systemen

Windows springt anders om met bestandspaden als andere operatingsystemen. Windows gebruikt backwardlsashes ipv forwardslashes tussen directories in bestandspaden. De backwardslash wordt o.a. in Python ook gebruikt als escape-teken. De eenvoudigste oplossing is om ook voor Windowsbestandslocaties forwardslashes te gebruiken in Python. Dankzij de pathlib bibliotheek is dit geen enkel probleem. from pathlib import Path # Path past de slashes aan aan het gebruikte operatingsyteem: data_map = Path("mijn_data/teksten/") # het pad verlengen kan gewoon met de forward slash: te_openen_bestand = data_map / "mijn_data.txt" # tekstbestand openen en meteen lezen: print(te_openen_bestand.read_text())

De bestandsnaam geheel of gedeeltelijk opvragen

Bestandsnamen bestaan uit 2 gedeelten, de eigenlijke naam en de extensie die aangeeft om wat voor soort bestand het gaat. from pathlib import Path bestand = Path("mijn_data/teksten/mijn_data.txt") # de volle naam: print(bestand.name) # geeft "mijn_data.txt" # de extensie: print(bestand.suffix) # geeft "txt" # de eigenlijke naam: print(bestand.stem) # geeft "mijn_data"

Controleren of een bestand bestaat

Als een bestand niet bestaat geeft dat een foutmelding, die wil je meestal vermijden. from pathlib import Path if not bestand.exists(): print("Dit bestand bestaat nog niet!") else: print("Dit bestand bestaat al!")

naar boven

term zoeken