web2 logo

Bytearray

Een bytearray class bytearray([bron[, codering[, errors]]]) is een mutable reeks van integers tussen 0 en 255. De bron is optioneel. Als bron een string is, dan is encoding verplicht. Als bron een integer is, dan wordt dat de grootte van de bytearray en deze wordt gevuld met null bytes. Als bron een object is van het soort buffer interface, dan wordt een alleen-lezen buffer van het object gebruikt om de bytearray te vullen. Als bron een reeks integers is, dan wordt deze gebruikt onm de bytearray te vullen. Als bron geen argument heeft, dan wordt een bytearray van lengte 0 gemaakt. De codering is optioneel. Als bron een string is, dan is encoding verplicht. Veelgebruikte waarden voor de codering zijn: ascii, utf-8, windows-1250 en windows-1252. Ook errors zijn optioneel. Hiermee kan aangegeven worden wat er gedaan moet worden als er fouten optreden met de codering. Mogelijke waarden zijn:

strict
geeft een exception als er een coderingsfout is
replace
vervangt onjuiste gegevens door vervangstekens zoals '?' of 'ufffd'
ignore
negeert onjuiste gegevens en gaat verder zonder meldingen
xmlcharrefreplace
vervangt tekens met XML-geldige karakters
backslashreplace
vervangt met backslash escape tekens

Een bytearray toewijzen: >>> ab=bytearray(b'abcdef') >>> ab bytearray(b'abcdef') De class weergeven: >>> type(ab) <class 'bytearray'> Een element weergeven (het eerste element heeft positie 0): >>> ab[3] 100 Een element toevoegen in een bepaalde positie: >>> ab.insert(3,120) >>> ab bytearray(b'abcxdef') De reeks omdraaien: >>> ab.reverse() >>> ab bytearray(b'fedxcba') Een gedeelte van de bytearray opvragen: >>> ab[0:3] bytearray(b'fed') Een gedeelte van een bytearray vervangen: >>> ab[0:3] = b'w' >>> ab bytearray(b'wxcba') Een element in een bytearray vervangen: >>> ab[4]=63 >>> ab bytearray(b'wxcb?') Tekst weergeven als ASCII-codes: >>> ba=bytearray(b"Dit is tekst") >>> ba bytearray(b'Dit is tekst') >>> for i in ba: print(i) ... 68 105 116 32 105 115 32 116 101 107 115 116

naar boven

term zoeken