web2 logo

chr(i)

De functie chr(i) geeft een string met het karakter dat bij de unicode hoort met waarde i. De functie is het tegenovergestelde van de functie ord(). De waarde van i mag liggen tussen 0 en 1,114,111 (0x10FFFF hex). Je krijgt een ValueError als i daarbuiten valt. >>> chr(100) 'd' >>> chr(8364) '€' >>> chr(1114112) Traceback (most recent call last): File "", line 1, in ValueError: chr() arg not in range(0x110000)

naar boven

term zoeken