web2 logo

Controleren of alle elementen True zijn met all()

Deze functie geeft True als alle elementen van de iterable waar zijn, of als de iterable leeg is. Een iterable is een object waarvan alle elementen per stuk nagelopen kunnen worden en een bewerking op losgelaten kan worden. >>> all(55,True,'kk',-7) Traceback (most recent call last): File "", line 1, in TypeError: all() takes exactly one argument (4 given) >>> all((55,True,'kk',-7)) True De iterable mag leeg zijn, maar er moet wel een iterable staan. >>> all() Traceback (most recent call last): File "", line 1, in TypeError: all() takes exactly one argument (0 given) >>> all(()) True >>> all((0)) Traceback (most recent call last): File "", line 1, in TypeError: 'int' object is not iterable >>> all((0,)) False >>> all((1,)) True >>> all([77.8,0]) False >>> all([77.8,'tekst']) True >>> all((44,[77.8,'tekst'])) True

naar boven

term zoeken