web2 logo

divmod(a, b)

Deze functie geeft de quotient en rest van een integer deling. Voor integers is het resultaat hetzelfde als (a // b, a % b). Voor floating point getallen is het resultaat (q, a % b). >>> divmod(10,3) (3, 1) >>> divmod(10.1,3) (3.0, 1.0999999999999996) >>> divmod(10.1,3.1) (3.0, 0.7999999999999994) >>> divmod(10,3.1) (3.0, 0.6999999999999997) Even opletten met negatieve getallen. >>> divmod(-10,3.1) (-4.0, 2.4000000000000004) >>> divmod(-10,-3.1) (3.0, -0.6999999999999997)

naar boven

term zoeken