web2 logo

float([x])

Deze functie geeft een floating point getal op basis van het getal of de string x. Een string kan omgezet worden als deze een decimaal getal bevat, eventueel voorafgegaan door een + of - teken en eventueel omgeven door spaties. Het decimale getal in de string mag ook een NaN (not-a-number), of een positieve of negatieve oneidigheid (Infinity of inf) zijn. Infinity is hoofdletter-ongevoelig, het maakt dus niet uit of je hier hoofdletters of kleine letters gebruikt. Als x een getal is, dan wordt dat getal teruggegeven. Voor een algemeen Python object verwijst float(x) naar x.__float__(). >>> float() 0.0 >>> float('+1.23') 1.23 >>> float(' -1.23') -1.23 >>> float('-1e5') -100000.0 >>> float('-1e-005') -1e-05 >>> float('-1e-002') -0.01 >>> float('inf') inf >>> float('inf')/2 inf >>> float('inf')/float('inf') nan >>> 2/float('inf') 0.0

naar boven

term zoeken