web2 logo

for loops

Een for loop doorloopt een blok een vooraf bepaald aantal maal, kan eventueel wel worden afgebroken via een break. for variabele in range(een integer): expressie expressie ... Het getal wat voor range wordt opgegeven is een 'tot'-getal, niet een 'tot-en-met'-getal. De loop begint bij 0. #!/usr/bin/env python3 for x in range(5): print(x) Geeft: 0 1 2 3 4 Als je niet met 0 wilt beginnen, kun je een beginwaarde meegeven: #!/usr/bin/env python3 for x in range(2,5): print(x) Geeft: 2 3 4 Behalve een begin- en stopwaarde, kun je ok een stapgrootte meegeven: #!/usr/bin/env python3 for x in range(5,11,2): print(x) Geeft: 5 7 9 Range kan ook een string zijn: >>> mijnstring = "abcdefgh" >>> for x in mijnstring: print(x) ... a b c d e f g h

naar boven

term zoeken