web2 logo

hex(x)

Deze functie zet een integer getal x om naar een hexadecimale string in kleine letters vooragegaan door met "0x". >>> hex(100) '0x64' >>> hex(-100) '-0x64' >>> hex(1200) '0x4b0' Om een floating point getal om te zetten naar een hexadecimale string kan de float.hex() methode gebruikt worden. >>> float.hex(7.99) '0x1.ff5c28f5c28f6p+2'

naar boven

term zoeken