web2 logo

Hoofdletters en kleine letters

Python heeft diverse functies voor het omzetten van en naar hoofdletters en kleine letters.

Een string laten beginnen met een hoofletter

Met .capitalize() begint een string met een hoofdletter, de overige letters worden kleine letters: tekst = 'Dit is een zin met een WOORD in hoofdletters.' htekst = tekst.capitalize() print(tekst) print(htekst) Resultaat: Dit is een zin met een WOORD in hoofdletters. Dit is een zin met een woord in hoofdletters.

Een string omzetten naar kleine letters

Er zijn 2 functies die een string omzetten naar kleine letters: .casefold() en .lower(). De functie .casefold() is wat stricter en is bedoeld voor als je strings wilt vergelijken zonder onderscheid te maken tussen hoofdletters en kliene letters. tekst = 'Dit is een zin met een WOORD in hoofdletters.' ctekst = tekst.casefold() ltekst = tekst.lower() print(tekst) print(ctekst) print(ltekst) Resultaat: Dit is een zin met een WOORD in hoofdletters. dit is een zin met een woord in hoofdletters. dit is een zin met een woord in hoofdletters.

Kleine letters en hoofdletters omwisselen

Voor het omwisselen van kleine letters en hoofdletters is er ook een functie: .swapcase(). tekst = 'Dit is een zin met een WOORD in hoofdletters.' stekst = tekst.swapcase() print(tekst) print(stekst) Resultaat: Dit is een zin met een WOORD in hoofdletters. dIT IS EEN ZIN MET EEN woord IN HOOFDLETTERS.

De eerste letter van ieder woord een hoofdletter maken

Dit wordt vaak gedaan met titels van liedjes en films. tekst = 'Dit is een zin met een WOORD in hoofdletters.' ttekst = tekst.title() print(tekst) print(ttekst) Resultaat: Dit is een zin met een WOORD in hoofdletters. Dit Is Een Zin Met Een Woord In Hoofdletters.

Een string omzetten naar hoofdletters

Als je graag schreeuwt in hoofdletteers, dan kan dat met .upper(): tekst = 'Dit is een zin met een WOORD in hoofdletters.' utekst = tekst.upper() print(tekst) print(utekst) Resultaat: Dit is een zin met een WOORD in hoofdletters. DIT IS EEN ZIN MET EEN WOORD IN HOOFDLETTERS.

naar boven

term zoeken