web2 logo

Karaktercodes met ord() en chr()

De functies ord() en chr() kan je gebruiken om achter de Unicode code van een karakter te komen, of andersom, een Unicode code omzetten naar de bijbehorende letter. De functies ord() en chr() zijn elkaars tegenovergestelde. ord('a') geeft de integer 97 chr(97) geeft de string 'a'

naar boven

term zoeken