web2 logo

Negatieve getallen positief maken met abs(x)

De functie abs(x) geeft de afstand van dat getal tot 0 als een getal in het decimale stelsel. Als x negatief is, zal dit een positief getal opleveren. De afstand van bijvoorbeeld -15 tot 0 is 15. Een getal uit een ander getalstelsel, bijvoorbeeld een hexadecimaal getal, zal als resultaat een decimaal getal geven. Deze functie kan dus ook gebruikt wordten om een getal uit een ander getalstelsel om te zetten naar een decimaal getal. >>> abs(0b1000010) 66 >>> abs(-44) 44 >>> abs(88.7) 88.7

naar boven

term zoeken