web2 logo

Programma stoppen via sys.exit

In de sys module zit de sys.exit() functie waarmee een programma gestopt kan worden. import sys while True: print('Type stop om te stoppen.') antwoord = input() if antwoord == 'stop': sys.exit() print('Je typte ' + antwoord + '.')

naar boven

term zoeken