web2 logo

Python case statement

Python heeft geen ingebouwd case statement zoals sommige andere programmeertalen. Je kunt echter eenvoudig functies in een dictionary plaatsen waarmee je dan een case statement kunt nabootsen: # de functies def opdracht1(): print('nummer1') print('***') def opdracht2(): print('nummer2') print('***') def opdracht3(): print('nummer3') print('***') # de dictionary met de case statements case = {1:opdracht1, 2:opdracht2, 3:opdracht3} # keuze als case selector keuze = 1 case[keuze]() keuze = 3 case[keuze]() # De uitvoer hiervan: nummer1 *** nummer3 ***

Python case statement met parameters

Je kunt ook parameters meegeven aan de functies die je op deze manier aanroept: # de functies def opdracht1(aantal): print('nummer1') print('*'*aantal) def opdracht2(aantal): print('nummer2') print('*'*aantal) def opdracht3(aantal): print('nummer3') print('*'*aantal) # de dictionary met de case statements case = {1:opdracht1, 2:opdracht2, 3:opdracht3} # keuze als case selector keuze = 1 case[keuze](5) keuze = 3 case[keuze](3) # De uitvoer hiervan: nummer1 ***** nummer3 ***

naar boven

term zoeken