web2 logo

Python functies

functie structuur: def functienaam(parameters): """ omschrijving in een docstring """ functies-instructies return waarde Variabelen in functies zijn lokaal en niet zichtbaar buiten de functie. Een functie kan een globale variabele opvragen, maar niet aanpassen. Als je toch een globale variabele in een functie wil aanpassen, dan moet je het global statement in de functie gebruiken met die variabele: algemeneVariabele = 99 def mijnfunctie(): global algemeneVariabele algemeneVariabele = 100 In het bovenstaande voorbeeld zal de waarde van algemeneVariabele 100 worden na het aanroepen van de mijnfunctie(). Als er geen return statement is, dan geeft de functie de waarde None terug. None is de afwezigheid van een waarde. Een functie geeft een object terug, dat hoeft geen enkelvoudige waarde te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een tuple zijn.

naar boven

term zoeken