web2 logo

Python sets

Sets zijn ongeordende verzamelingen zonder duplicaten. Sets kunnen niet worden gesorteerd met sort(). Je kunt ook geen indexen gebruiken in sets. Sets kunnen sneller doorzocht worden op het bestaan van een bepaald element dan lists. Je kunt een set maken door de elementen op te geven tussen gekrulde haken: mijnset = {4,6,8,2} Je kunt ook een set maken van een reeds bestaande structuur via set: mijnlist = [0,1,5,4,7,6,6] mijnset = set(mijnlist) {0, 1, 4, 5, 6, 7} De elementen van een set moeten uniek zijn, vandaar dat in het bovenstaande voorbeeld de dubbele zes werd verwijderd bij het maken van de set.

Element toevoegen aan een set

Een element dat nog niet voorkomt in de set kun je toevoegen via add(): mijnset.add(9) Het resultaat: {0, 1, 4, 5, 6, 7, 9}

Element verwijderen uit een set

Een element verwijderen uit een set kan met remove(). mijnset.remove(5) Het resultaat: {0, 1, 4, 6, 7, 9}

Het verschil tussen 2 sets bepalen

Het verschil tussen 2 sets kan bepaald worden met difference(). set1 = {1,3,6,7} set2 = {1,3,6,8,10} print(set1.difference(set2)) Het reslutaat is een nieuwe set met de elementen die wel in set1 voorkomen, maar niet in set2: {7} Andersom kan het ook: set1 = {1,3,6,7} set2 = {1,3,6,8,10} print(set2.difference(set1)) Het reslutaat is een nieuwe set met de elementen die wel in set2 voorkomen, maar niet in set1: {8, 10}

Gemeenschappelijke elementen in 2 sets

Welke elementen 2 sets gemeenschappelijk hebben kan worden bepaald met intersection(): print(set1.intersection(set2))

Het resultaat: {1, 3, 6}

Sets samenvoegen

Sets samenvoegen kan met union(). set3 = set1.union(set2) print(set3) Het resultaat is een nieuwe set met alle elementen uit de 2 sets, zonder duplicaten: {1, 3, 6, 7, 8, 10}

naar boven

term zoeken