web2 logo

True of False met bool([x])

De functie bool([x]) kan alleen True of False teruggeven. Als x False is of is weggelaten, dan geeft de functie False terug, anders True. >>> bool([x]) File "", line 1, in NameError: name 'x' is not defined >>> bool([5]) True >>> bool() False >>> bool([]) False >>> bool(6) True >>> bool(0) False >>> bool([7,9,0]) True >>> bool([0]) True >>> bool([False]) True >>> bool(False) False

naar boven

term zoeken