HTML <input> tag

Op deze pagina:


<form action="/actiepagina.php">
  Voornaam: <input type="text" name="voornaam">
  Achternaam: <input type="text" name="achternaam">
  <input type="submit" value="Verzenden">
</form>

De <input> tag geeft een invoerveld waar de gebruiker gegevens kan invoeren. De <input> elementen worden gebruikt in een <form> element. Het <input> element is leeg, het bevat alleen attributen.

Het <label> element wordt gebruikt voor labels voor <input> elementen.

In HTML heeft de <input> tag geen eindtag. In XHTML is de <input> tag zelfsluitend: <input />.

Attributen

accept
file_extension, audio/, video/, image/, media_type - Zorgt voor een filter die aangeeft wat voor bestandstypen een gebruiker mag kiezen (alleen voor type="file").
alt
text - Geeft een alternatieve tekst voor afbeeldingen (alleen voor type="image").
autocomplete
on, off - Geeft aan of een <input> element autocomplete moet hebben.
autofocus
autofocus - Geeft aan of een <input> element automatisch de focus moet krijgen als de pagina wordt geladen.
checked
checked - Geeft aan dat een <input> element al geselecteerd moet zijn als de pagina laadt (voor type="checkbox" of type="radio")
dirname
inputname.dir - Geeft aan dat de tekstrichting ingegeven wordt.
disabled
disabled - Geeft aan dat een <input> element uit staat.
form
form_id - Geeft het formulier aan waar het <input> element bijhoort.
formaction
URL - Geeft de URL van het bestand die de invoer zal verwerken (voor type="submit" en type="image")
formenctype
application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain - Geeft aan hoe de formuliergegevens gecodeerd moeten worden als deze naar de server worden verzonden (voor type="submit" en type="image")
formmethod
get, post - Geeft de HTTP methode voor het versturen van gegevens naar de actie URL (voor type="submit" en type="image")
formnovalidate
formnovalidate - Geeft aan dat formulier elementen niet moeten worden gevalideerd bij het versturen.
formtarget
_blank, _self, _parent, _top, framename - Geeft aan waar het antwoord moet worden getoond nadat de gegevens zijn verzonden (voor type="submit" en type="image")
height
pixels - Geeft de hoogte van een <input> element (alleen voor type="image")
list
datalist_id - Verwijst naar een <datalist> element die van te voren bepaalde opties heeft voor een <input> element.
max
number, date - Geeft de maximumwaarde aan voor een <input> element.
maxlength
number - Geeft het maximum toegestane aantal karakters aan voor een <input> element.
min
number, date - Geeft de minimumwaarde voor een <input> element.
multiple
multiple - Geeft aan dat een gebruiker meer dan één waarde mag invoeren in een <input> element.
name
text - Geeft de naam van een <input> element.
pattern
regexp - Geeft een reguliere expressie waar de wwaarde van een <input> mee wordt gecontroleerd.
placeholder
text - Geeft een korte hint die aangeeft wat voor waarde er wordt verwacht in het <input> element.
readonly
readonly - Geeft aan dat een invoerveld alleen lezen is.
required
required - Geeft aan dat dit veld verplicht is
size
number - Geeft de grootte in karakters van een <input> element.
src
URL - Geeft de URL van een afbeelding die gebruikt wordt als knop (alleen voor type="image")
step
number, any - Geeft het interval tussen geldige nummers in een invoerveld.
type
button, checkbox, color, date, datetime-local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tel, text, time, url, week - Geeft het type <input> element aan.
value
text - Geeft de waarde van een <input> element.
width
pixels - Geeft de breedte van een <input> element (alleen voor type="image").

 

Verwante artikelen