HTML <th> tag

Op deze pagina:

Voorbeeld:


<table>
 <tr>
   <th>Maand</th>
   <th>Bedrag</th>
 </tr>
 <tr>
   <td>Januari</td>
   <td>€ 200</td>
 </tr>
</table>

De <th> tag geeft een kopcel in een HTML tabel.

Een HTML tabel heeft twee soorten cellen:

Kopcellen - bevat kop informatie (gemaakt met het <th> element)

Standaardcellen - bevat gegevens (gemaakt met het <td> element)

Attributen

abbr
text - Geeft een afgekorte versie van de inhoud in een kopcel.
colspan
number - Geeft het aantal kolommen dat een kopcel moet overspannen.
headers
header_id - Geeft één of meer kopcellen waar de cel aan is gerelateerd
rowspan
number - Geeft het aantal rijen dat een kopcel moet overspannen.
scope
col, colgroup, row, rowgroup - Geeft aan of een kopcel een kop is voor een kolom, een rij of een groep van rijen of kolommen.
sorted
reversed, number, reversed number, number reversed - Geeft de sorteerrichting aan van een kolom.

Standaard css voor het <th> element


th {
  display: table-cell;
  vertical-align: inherit;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
}

 

Verwante artikelen